Vad är process design och facilitering?

Vad gör en facilitator? Och vad är Process design?

Min styrka i mitt UX-arbete ligger i process design och facilitering. Det är däremot inte alltid helt självklart vad process design och facilitering innebär, jag ska försöka ge er en kort överblick över de två delarna.


Vad är process design?

Process design är plannering, förberedelse och implementering av gruppaktiviteter som är mål- och samarbetsdrivna.

För att designa en bra process finns det ett antal faktorer som är viktiga att tänka på:

- Fokusera på syftet och mål.

Varför behövs denna process eller workshop? Vad är det vi vill uppnå med den?

- Hitta de drivande frågorna

I en workshop eller process kommer det oftast finns några frågor som driver processen vidare mot sitt mål. I en workshop om reflektion är frågan “Vad är det viktigaste jag tar med mig?” en drivande fråga som hjälper oss att uppnå det mål som processen är skapad för.

- Sätt strukturen

En workshop eller process ska ha tillräckligt med struktur och riktlinjer för att deltagarna ska känna sig motiverade istället för förvirrade, men inte för mycket struktur så att deltagarna känner sig limiterade.

- Designa energin

För att kunna säkerställa att workshopen eller processen levererar det värde vi vill är det lika viktigt att tänka på förutsättningarna vi har. Att tänka på saker som vilken tid workshopen är, i vilken fas deltagarna är i, hur utrymmet workshopen är i ser ut, hur agenda och instruktioner ska presenteras är kritiska för att deltagarna ska ha den bästa möjliga energi att kunna skapa värde i workshopen.


Vad är facilitering?

En facilitator leder grupper genom processer mot gemensamma mål på sätt som uppmuntrar deltagande, ägarskap och kreativitet.

För att designa en bra process finns det ett antal faktorer som är viktiga att tänka på:

- Serva gruppens mål och syfte.

En facilitator måste se till leda gruppen mot sina mål och syfte. En facilitator behöver på så sätt ha ett genuint engagemang för sin grupp och vara grundad i att serva gruppens bästa.

- Förvänta dig utmanande situationer

Att leda en workshop eller en process är inte alltid så enkelt som vi skulle vilja. Det finns en hel del utmaningar som oftast behöver tas tag i direkt, så som deltagare som ifrågasätter, stjälper eller vägrar delta.

- Var flexibel

Det är väldigt viktigt att ha en plan för hur workshopen ska utföras, men det är lika viktigt att vara beredd på att ändra planen om det behövs för att serva gruppens mål och syfte.

- Öppna med syfte, stäng med tydlighet och nästa steg

I början av en workshop eller process är det viktigt att deltagarna har förstått syftet, målen, agendan och förväntningar. Men det är lika viktigt att avsluta en workshop eller process med tydlighet i vad som har gjorts, syftet och förväntande nästa steg.