CV

Jag är en entreprenöriell UX Strateg.

Jag tror att mitt jobb är mer än att bara utforma produkter och tjänster, mitt jobb är att bygga broar mellan de människor som vill göra denna värld bättre än de människor som behöver det.


Arbetserfarenhet:

UX Designer

Osynlig | 2018 -


Osynlig är en UX byrå med kontor i Stockholm, Sundsvall och Nya Zeeland. Genom strukturerat arbete med UX metoder, vår egna nyfikenhet och erfarenhet så identifierar vi de riktiga problemen som organisationer möter.

Produktchef & Partner

Dotkeeper | 2015 - 2018


Dotkeeper hjälper företag med säker och proaktiv domänhantering. Några av våra kunder är Metro, UC, Flygresor.se, Braflyg, Addtech, och Inkclub. Dotkeeper bildades sommaren 2013 och är idag ett prisbelönat tillväxtbolag med kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Dotkeeper har vunnit Venture Cup i Skåne och blivit årets språngbräda hos Connect. Sedan jag startade har Dotkeeper växt från en omsättning på 800 000 till 10 miljoner.

Jag är delägare i bolaget samt sitter i ledningsgruppen. I ledningsgruppen är mitt ansvar produktion, service samt produkt. Min operativa roll är Product & Service Design Manager.

 • Jag leder och utvecklar fullfilment (produktion) avdelningen
 • Jag utvecklade Dotkeepers grafiska profil, webb, visuellt material och varumärke
 • Jag faciliterar teamutveckling och kulturarbete
 • Jag leder och utvecklar kundportal, produktutveckling och UX-arbete
 • Jag utvecklar internt dokumenteringsverktyg, rutiner och processer
 • Jag arbetar med service och leverans för allt mellan mindre kunder till internationella kunder och leverantörer med miljardomsättning

UX/Service Designer & Facilitator

Foundation Lab | 2014 - 2015


Foundation Lab skapar verktyg för team att arbeta med intern teamutveckling. ​ Verktyget bestod av frågekort med syfte av att främja öppenhet och tillit i team. Mitt ansvar var produktutveckling, facilitering och tjänstedesign.

Vi sålde över 100 produkter till företag som TBWA, Perstorp, Creuna, Fröjd och hade flertalet workshops kring våra produkter. Jag arbete i början av 2015 med försäljning i San Francisco och vi var utställare på Launch Festival, inbjudna av Innovation Skåne. Under 2015 sålde jag hela konceptet till en konsultfirma i Malmö.

 • Jag utvecklade och ledde Foundation Labs produkter och workshops
 • Jag utvecklade grafisk profil, visuellt material och varumärke
 • Jag var operativ chef med ansvar för ekonomi, team, kunder och tjänster

Grundare & Operativ chef

Kickadss | 2011 - 2014


Kickadss var en annonsplattform som lät publicister att sälja sina annonsytor direkt från deras egna webbplats med Kickadss annonsbokare. Jag grundade företaget, skapade ett team och verkställde visionen.

Kickadss fick finansiering av ALMI, blev antagna till Malmö inkubatorn Minc och var finalister i Business Challenge 2013. I slutet av 2014 valde vi att gå vidare med andra projekt och avveckla bolaget.

 • Jag ledde organisation och teamutveckling
 • Jag arbetade som produktägare och projektledare
 • Jag var operativ chef med ansvar för finansiering, team och ekonomi

Business Developer

Drivhuset | 2013


Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Under tiden som jag praktiserade på Drivhuset var jag med och ansvarade för “starta eget”-kurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

 • Jag arbetade med lärande design och planering av kurstillfällen
 • Jag ledde workshops och kursfacilitering (3 tillfällen per vecka)

Projekt:

 • Hyper Island: Faciliterade introduktionsveckan för utbildningen Motion Creative ’15 på Hyper Island.

 • ID Kommunikation: Designade och faciliterade team- och tjänstutvecklingsworkshop för säljansvariga på ID Kommunikation.

 • Think: Designade och faciliterade uppstartsworkshop för THINK Accelerate för att få bra dynamik i respektive företag samt hela batchen. Workshopen har genomförts första veckan i acceleratorn sedan starten.

 • Starcom: Workshop design & Facilitering.
 • Region Blekinge: Workshop design & Facilitering.
 • Raviteq: Produkt & UX design.
 • Media Evolution: Organisationsutveckling.
 • Gertrud: Organisationsutveckling.
 • Ericsson: Facilitering Hackaton.
 • Burlöv Kommun: Föreläsning teamdynamik.
 • Drivkraft: Föreläsning teamdynamik.

Utbildning:

User Experience Design

General Assembly | 2017


“General Assembly is a pioneer in education and career transformation, specializing in today’s most in-demand skills. The leading source for training, staffing, and career transitions, we foster a flourishing community of professionals pursuing careers they love.”

Kursen User Experience Design handlar om att lära sig skapa digitala upplevelser som är värdeskapande för sin målgrupp. I kursen fick vi lära oss mera om följande delar:

 • Discovery, User Research & Usability Testing
 • UX Design Process
 • Optimize Usability
 • Wireframing & Prototyping
 • Design Thinking & Holistic Design

Learning Designer & Facilitator

Hyper Island | 2012-2013


Hyper Island är en yrkeshögskola med inriktning på kreativitet, interaktiv kommunikation och ledarskap.

En Learning Designer and Facilitator arbetar primärt med att pedagogiskt utforma, organisera och driva lärandeprocesser med fokus på verksamhets- och kompetensutveckling inom företag och organisationer.

Vi fick lära oss exempelvis:

 • Design Thinking & UX
 • Verksamhetsutveckling & Kulturutveckling
 • Teamdynamik & Teamutveckling
 • Facilitering & Workshopdesign
 • Process- & Förändringsarbete

Gabriel is a strategic, intelligent easy going team player with a great ability to predict future trends and he's a guy that constantly improves and sees opportunities. Gabriel has shown great dedication, professionalism and results with Dotkeeper.

Hjalmar Antonsson

Dotkeeper

Intresserad av att höra mer?

Kontakta mig