Decentraliserat leveransplattform

Decentraliserat leveransplattform

Introduktion

Detta projekt var på uppdrag av en utomstående konsultbyrå. Av hänsyn till företaget har jag tagit bort delar samt ändrat viss information i detta case, detta kan göra att caset känns kortare och mindre sammanhängande, jag ber er att ha överseende för detta.


Problem

Fler och fler taxibilar blir tillgängliga under allt längre perioder. Vad kan vi göra för att aktivera dessa bilar?


Bakgrund

Taxibranschen är under en stor utmaning, vi ser allt fler taxibilar stå helt sysslolösa under längre perioder vilket resulterar till enorma förluster både för chaufförer och taxibolag. Jag har utgått från att titta på hur Taxis i Singapore. Det är ett land som har investerat mycket i kollektivtrafik vilket har resulterat i att taxibranschen har stagnerat.

- 9.1% sysslolösa taxis

De första fem månaderna under 2017 har 9.1% taxis varit helt sysslolösa. Detta är en ökning från förra årets 5%.

- Lägsta antal körningar på 8 år

De första fem månaderna under 2017 har antal körningar minskat med 12% från samma period förra året. Detta är den största minskningen på 8 år.

- Sju taxis för varje sysslolös

Det behövs ungefär sju taxis för att täcka kostnaderna för en sysslolös taxi. Det betyder att om antalet sysslolösa taxis överstiger 15% kommer taxibolag att förlora pengar på varje körning.


Hypotes

Genom att skapa en infrastruktur som bygger på ett decentraliserat taxinätverk som kopplas direkt ihop med företag som behöver leverans och transport, kan vi aktivera flera taxis.

- Decentraliserat taxinätverk

I dagens taxibransch är varje enskilt taxibolag en egen silo som endast har sina egna förutsättningar. Vår hypotes tror att vi kan aktivera flera taxibilar om vi fokuserar på att skapa en taxibolagsoberoende tjänst som baseras på geografi och inte leverantör.

- API infrastruktur

Tjänsten är enbart en infrastruktur som agerar mellanhand mellan taxibilar och företag. Genom att skapa en mer tillgänglig API-tjänst kan flera företag få chansen till bättre lokala leverans och transporttjänster.

- Verifierade leveranser

Med en blockchain-inspirerad infrastruktur kan beställare och leverantörer känna sig trygga med att varor blir levererade och betalning görs utifrån levererad vara.


Process

Double Dimond Design Process

- Definera

I definitionsfasen arbetade jag med verktyg som “How might we” och “Comparable problems” för att skapa förståelse i hur vi skulle kunna lösa problemet och hur andra branscher har löst liknande problem. Jag tog ner alla tankar på post-its och mappade upp dem i kategorier enligt “Affinity mapping” med syftet att hitta några delar som jag kan ta vidare till att ta fram en hypotes.

- Utveckla

När jag skapat en hypotes från defineringsfasen kan jag gå vidare med att designa användarflödet i sin helhet för att enklare förstå vilka delar som behöver skapas för att användarflödet ska fungera så bra som möjligt. Från användarflödet tog jag fram sketcher i programmet Sketch. När jag hade tagit fram alla nyckelsketcher gick jag vidare och angav ett antal reflektioner för vidare arbete.


Vad är det?

Blocktaxi är en tjänst som kopplar samman företag med taxibilar. Genom ett API har företag möjlighet att använda taxibilar för leverans och transport.

Taxibilar har en möjlighet att enklare få mer arbete och mindre dötid. Infrastrukturen är inspirerad av blockchain-teknik som låter företag att säkra leveranser och taxi att säkra betalning.

Exempel


Koppla ihop med företag

Med BlockTaxi har företag möjlighet att enkelt ansluta sin ebutik, matleverantör, eller taxitjänst till det decentraliserade leveransnätverket.

- Integrerad applikation

Företag har möjligheten att implementera en färdig modul på sin webbplats som är direkt kopplad till BlockTaxi.

Beställ

- API kod

Har företaget en egen applikation eller formulär kan företaget använda BlockTaxis API för deras existerande element.

Beställ API


Nå taxis

Taxichaufförer har möjligheten att få tillgång till fler körningar för relevanta och lokala leveranser.

- Mobil applikation

Chaufförer kan koppla upp sig via vår egna applikation och acceptera leveranser.

Nå taxis

- API kod

För taxibolag som har sina egna appar finns möjligheten att via vårt API koppla in leveranser.

Nå taxis API


Följ i realtid

Med BlockTaxis decentraliserade nätverk har leverantören och beställaren möjlighet att följa leveransen fram tills varan är levererad.

- Live tracking

Med transport-id kan man i realtid följa transporten tills varan är levererad.

Realtid


Enkel översikt

Med BlockTaxis verktyg kan företag och leverantörer hålla koll på alla pågående och genomförda leveranser.

- Transport Dashboard

Med ett BlockTaxis dahsboard får kunden en översikt över pågående och genomförda leveranser.

Dashboard


Produktflöde

Produktflöde


Reflektioner: Designprocessen


- Användarintervjuer & fältstudier

Om projektet skulle tagits vidare skulle jag spenderat mer tid på att förstå de olika användargrupper genom användarintervjuer samt fältstudier. Detta med syfte att skapa bättre kontext till problemet och förstå hur det uppstått samt hur detta påverkar de olika användargrupperna.

- Validera upptäckter

Om möjligheten fanns skulle jag tidigt validera de första prototyperna för att kunna förstå vilka delar i produkten som bör prioriteras i utvecklingen.


Reflektion: Produkten


- Mål och utvärdering

Ett viktigt steg från prototypen är att identifiera vilka mål som vi vill att produkten ska uppnå samt hur vi ska mäta dessa mål. Om vi har en tydlighet i vad produkten ska uppnå kan vi tidigt skapa förståelse för vad som fungerar och vad som behövs korrigeras i produkten.

- Identifiera potentiella målgrupper

När produkten har kommit längre är det bra att identifiera potentiella nya målgrupper eller användare som tidigare inte använde liknande tjänster. Genom att identifiera målgrupperna kan vi bättre vara tillmötesgående i deras behov och förväntningar och på så sätt göra dem nöjda.

- Utveckla hyperskalbart

Från början är det nödvändigt att man utvecklar produkten på ett hyperskalbart sätt. Eftersom vi ser framsteg i självkörande och automatiserade bilar behöver vi redan nu utveckla en tjänst som ger oss möjligheten att implementera produkten i en bil utan förare.

Är du nyfiken på att höra mer?
Kontakta mig.

Kontakt