Think Accelerate

Think Accelerate

Om projektet

THINK är södra Sveriges första accelerator, ett intensivt tremånaders program för tech startups. Startups får under tre månader tillgång till gratis kontorsplats, utbildningar och ett brett nätverk av andra entreprenörer, mentorer, rådgivare och investerare.


Min roll

Jag designade och faciliterade uppstartsworkshops för THINK Accelerate för att få bra dynamik i respektive företag samt hela batchen. Workshopen har genomförts första veckan i acceleratorn sedan starten.


Syfte & Resultat

Jag designade workshops för följande syfte:

  • Skapa en bättre förståelse kring vikten av starka team och team dynamik.
  • Skapa en grund av öppenhet och tillit i teamen och till programmet.
  • Skapa en förståelse om hur de kan fortsatt arbeta med team utveckling i deras team.

Resultatet av de workshops jag höll var följande:

  • Deltagarna kände sig exalterade att vara med i programmet och inspirerade av varandra.
  • Det hjälpte teamen skapa en bättre förståelse för varandras behov och förväntningar.
  • Det skapade tydlighet i hur teamen vill arbeta tillsammans och vad de behöver göra för att förbättra sin teamdynamik.

Är du nyfiken på att höra mer?
Kontakta mig.

Kontakt